CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen l'ús dels serveis del Lloc web www.kinepolis.es, així com de tota la informació i el material que conté (en endavant, el «Lloc web») i que Kinepolis Group nv (en endavant, «Kinepolis») posa a disposició dels usuaris d'Internet.

1.1. Lloc web

La utilització del Lloc web atribueix la condició d'usuari del lloc web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions generals en la versió que Kinepolis hagi publicat en el moment mateix que l'usuari accedeixi al Lloc web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions generals cada cop que es proposi utilitzar el Lloc web, ja que pot ser que s'hagin modificat.

La utilització de determinats serveis oferts als usuaris a través del Lloc web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes Condicions generals. Per tant, abans d'utilitzar aquests serveis, l'usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars corresponents. Per tal d'utilitzar els serveis prestats al Lloc web, els usuaris menors d'edat han d'haver obtingut prèviament el permís dels seus pares, tutors o representants legals. La responsabilitat plena a l'hora de determinar els continguts i els serveis concrets a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben.

1.2. Privadesa i protecció de dades personals

Al Lloc web de Kinepolis, pots accedir a l'avís de privadesa del Lloc web. Aquest avís de privadesa conté les condicions en virtut de les quals Kinepolis pot procedir a tractar de manera automatitzada les dades personals que es faciliten a Kinepolis per accedir a determinats serveis o continguts disponibles al Lloc web.

1.3. Contingut del Lloc web

La informació que conté aquest Lloc web es posa a disposició dels usuaris exclusivament amb finalitats informatives i comercials.

Kinepolis farà tot allò que sigui possible per controlar i mantenir actualitzada la informació disponible al Lloc web de manera regular. No obstant això, Kinepolis no pot garantir l'exactitud ni la legalitat de la informació que conté el Lloc web, ni tampoc no pot responsabilitzar-se de cap error d'impressió ni de cap altre tipus d'error o inexactitud que pogués influir en el contingut del Lloc web.

Kinepolis tampoc no pot oferir cap garantia sobre la conveniència de la informació als documents i materials, de la manera o per a les finalitats que siguin. Tots els documents, les informacions i els materials s'entreguen en la seva situació actual, sense cap garantia, explícita o implícita, i sense limitar-se a les garanties relacionades amb la possibilitat de venda, la conveniència per a un fi determinat, el dret de propietat o la seva legalitat.

Kinepolis no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del Lloc web ni dels serveis que s'hi ofereixen. Així mateix, Kinepolis no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements als continguts disponibles al Lloc web que puguin alterar el teu sistema informàtic (programari i maquinari) o els documents electrònics i els fitxers que hi tinguis emmagatzemats. Kinepolis no garanteix la licitud, fiabilitat o utilitat dels continguts disponibles al Lloc web.

En el cas suposat que la informació sobre un producte, com ara el preu, per qualsevol raó estigués equivocada al Lloc web, Kinepolis es reserva el dret a rebutjar o anul·lar la comanda d'un producte d'aquest tipus, encara que aquesta comanda s'hagués confirmat o el preu del producte ja s'hagués descomptat a través d'una targeta de crèdit. Si el preu ja s'hagués descomptat, Kinepolis acreditarà la quantitat descomptada al compte de la targeta de crèdit. Si el producte enviat per Kinepolis no es correspongués amb la descripció que consta al Lloc web, el client només l'hi podrà tornar i sol·licitar-li'n el reembossament corresponent.

Hi ha serveis que no estan disponibles a totes les regions geogràfiques.

1.4. Responsable del Lloc web

El responsable del Lloc web és Kinepolis Group nv
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel·les,
RM de Brussel·les 622 315,
CIF: BE415928179
Telèfon: 0032 (0)2 474 26 00
Fax: 0032 (0)2 474 26 06
Correu electrònic: media@kinepolis.com

1.5. Limitació de responsabilitat

Kinepolis no ofereix cap garantia respecte del funcionament del Lloc web i, sense perjudici de la normativa aplicable, no pot responsabilitzar-se de l'ús o de la impossibilitat d'ús del Lloc web, ni tampoc de cap dany, directe o indirecte, que pogués derivar-se de l'ús o la impossibilitat d'ús del Lloc web ni, de manera més general, de qualsevol esdeveniment relacionat amb el Lloc web o amb qualsevol lloc de tercers. La responsabilitat de Kinepolis no es podrà invocar especialment en cas de pirateria o accés no autoritzat al Lloc web, total o parcial, i dels danys que els actes de pirateria poguessin provocar.

Si així ho desitja, Kinepolis es reserva el dret a modificar o suspendre el Lloc web, de manera temporal o permanent, sense notificació prèvia i sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis. Kinepolis no podrà responsabilitzar-se de cap tipus de modificació, interrupció o suspensió del Lloc web.

1.6. Ús del Lloc web

Tots els usuaris que accedeixin al Lloc web es comprometen a utilitzar-lo d'acord amb la llei i aquestes Condicions generals, així com amb la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Per tant, els usuaris no podran utilitzar cap dels serveis o continguts (com ara, entre altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, enllaços, sons, continguts audiovisuals, etc., així com el seu disseny gràfic i els seus codis font) disponibles al Lloc web amb cap finalitat il·lícita, prohibida, immoral, contra els bons costums o l'ordre públic, ni amb cap finalitat que pogués vulnerar qualsevol dret de qualsevol tercer. Els usuaris s'hauran d'abstenir d'obtenir, i fins i tot de provar d'obtenir, continguts mitjançant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat a aquest efecte, al Lloc web.

1.7. Enllaços

Aquest Lloc web pot contenir enllaços a llocs web gestionats per tercers. L'únic objecte d'instal·lar aquests enllaços és facilitar als usuaris l'accés a la informació, als continguts i als serveis disponibles a Internet.

Kinepolis no exerceix cap tipus de control sobre els llocs web enllaçats anteriorment mencionats i declina qualsevol responsabilitat respecte de totes les informacions, els materials o els continguts que s'hi incloguessin, així com del seu funcionament, disponibilitat, qualitat, licitud, fiabilitat o utilitat, i declina igualment tota responsabilitat respecte dels enllaços que connecten aquests llocs web amb altres llocs web.

El fet que es creï un enllaç al lloc web d'un tercer no significa que Kinepolis concedeixi cap tipus d'aprovació o garantia respecte de l'exactitud o fiabilitat de la informació que es pot trobar al lloc web de tercers, ni cap altra garantia de qualitat, ni tampoc no implica cap tipus de col·laboració entre Kinepolis i els responsables d'aquests llocs web.

El Lloc web t'ofereix els enllaços dels comerciants de Kinestore i diversos enllaços a través de tot el Lloc web. No obstant això, cada comerciant individual que participa a Kinestore és responsable de la redacció i explicació de la seva política de regles per als enviaments, les devolucions, la seguretat i altres assumptes aplicables a les compres realitzades a les seves botigues i a l'adquisició dels seus productes. Kinepolis no avala ni garanteix els serveis i productes que un comerciant ven a Kinestore, ni els dona suport, i tampoc no té cap responsabilitat o obligació respecte de la qualitat o del funcionament dels productes o serveis que li vengui un comerciant. La compra d'un producte o servei d'un comerciant a través de Kinestore és una transacció que es produeix exclusivament entre tu i l'oferent, i totes les preguntes o els conflictes que puguis tenir sobre els productes o serveis en qüestió s'han d'adreçar directament al comerciant responsable.

Els llocs web que no pertanyin a Kinepolis poden enllaçar lliurament a la pàgina principal del Lloc web de Kinepolis i dels seus respectius subllocs web. En concret, es tracta dels URL següents:
www.kinepolis.com (Kinepolis Group)
www.kinestore.com (Kinestore)
www.kinescola.com (Kinescola)
www.cinemanie.be (Cinemanie)
www.kinepolis.com/investors (Kinepolis Investor Relations)
Als enllaços es menciona sempre el nom del títol en qüestió.
L'usuari sempre s'enllaça directament al Lloc web de Kinepolis.
Kinepolis no permet que les pàgines es mostrin en un marc d'un altre lloc web.
No obstant això, les pàgines sempre es poden obrir en una finestra nova.

1.8. Drets de propietat intel·lectual

El Lloc web és una creació original, el contingut i l'estructura de la qual estan protegits pels drets d'autor i per altres drets de propietat intel·lectual. Els drets d'autor també protegeixen les il·lustracions, els logotips, els dibuixos, les imatges, els sons i qualsevol altre tipus de material. Totes les marques comercials, les marques de productes o els noms d'empreses a les quals es faci referència són o poden ser les marques comercials o les marques comercials registrades dels propietaris respectius. Per tant, no s'ha d'entendre que el fet d'utilitzar el Lloc web o els seus serveis, o d'accedir-hi, atribueixi a l'usuari algun dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius esmentats.

Les còpies, les adaptacions, les traduccions, les transformacions, les modificacions, la distribució de tot el Lloc web, o d'una part, o la creació d'enllaços al Lloc web, de qualsevol forma o manera, ja sigui electrònica, mecànica o d'un altre tipus, estan terminantment prohibides, excepte quan s'hagi obtingut prèviament l'autorització per escrit del propietari dels drets d'autor. Qualsevol infracció d'aquesta prohibició pot comportar accions civils o penals.

Aquest Lloc web està exclusivament destinat a un ús personal, no comercial ni polític.

1.9. Campanyes publicitàries

Totes les campanyes publicitàries que s'ofereixin al Lloc web es proposen segons la disponibilitat dels productes i serveis. Totes les campanyes publicitàries ofertes es poden modificar o anul·lar en qualsevol moment, sense avís previ.

1.10. Durada i terminació

En principi, la prestació del servei del Lloc web i dels altres serveis té una durada indefinida. No obstant això, Kinepolis està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc web o de qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen en qualsevol moment.

1.11. Informació

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots enviar un correu electrònic a: media@kinepolis.com o un correu postal a Kinepolis Group, a l'atenció del Responsable d'Internet, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel·les, Bèlgica.

Kinepolis no exigeix cap dret de propietat sobre el material que comuniques a Kinepolis mitjançant correu electrònic, o a través de qualsevol altre mitjà, com ara preguntes, observacions o suggeriments.

En publicar, descarregar, introduir o enviar la comunicació, autoritzes Kinepolis a utilitzar el teu enviament amb relació a les seves activitats, inclòs, entre altres, el dret a publicar, distribuir, copiar, adaptar, traduir, transformar o modificar-ne l'expressió, així com a donar a conèixer el teu nom respecte de l'enviament. Kinepolis es reserva el dret a publicar o no la teva comunicació al Lloc web, modificar-la, adaptar-la o traduir-la a qualsevol idioma, conservar-la en línia o esborrar- la en qualsevol moment, sense necessitat d'avisar-te prèviament. Kinepolis també pot utilitzar les idees, els conceptes o els coneixements continguts en aquest tipus de comunicacions amb qualsevol finalitat, per exemple, per crear productes i serveis específics. Tal com s'ha exposat anteriorment, no tindràs dret a percebre cap tipus de remuneració per l'ús dels continguts que ens hagis proporcionat.

En publicar, descarregar, introduir o enviar aquests continguts, garanteixes i declares que tens tots els drets relacionats amb aquests continguts o que, en qualsevol cas, t'encarregues de la seva gestió, tal com aquí s'ha descrit, inclosos, entre altres, tots els drets necessaris per publicar, reproduir, descarregar, introduir o enviar expressions.

1.12. Legislació aplicable i competència judicial

L'accés al Lloc web, i l'ús que se'n faci, es regeixen per la legislació belga, i els Tribunals de Justícia de Brussel·les tindran la competència judicial exclusiva respecte de qualsevol conflicte que pogués sorgir en relació amb aquestes qüestions.

1.13. Protecció dels drets de Kinepolis

En tot moment, Kinepolis protegirà els seus drets per tots els mitjans legals que tingui a l'abast i no dubtarà a entaular les accions judicials o extrajudicials oportunes a aquest efecte.

1.14. Informació sobre els drets d'autor

Copyright © Kinepolis Group
Tots els drets reservats.
Estan reservats tots els drets que aquí no s'haguessin concedit explícitament

TOP